De Binnenvaartkrant

4COM, Klik hier!
view counter
Gerwil Crewing, Klik hier!
view counter
Dolderman BV
view counter
Van der Veen Shipping, Klik hier!
view counter
Trico BV, Klik hier!
view counter
Van Voorden maritime, klik hier!
view counter

 

Inhoud syndiceren
NIEUWS EN ACHTERGRONDEN VOOR DE EUROPESE BINNENVAART
Updated: 26 min 55 sec geleden

Nog steeds beste haveninfrastructuur van de wereld

5 oktober, 2015 - 15:34

Nederland heeft de beste haveninfrastructuur ter wereld. Dat stelt het World Economic Forum in ‘The Global Competitiveness Report 2015-2016’. Het is de vierde achtereenvolgende keer dat Nederland de eerste positie inneemt. Singapore is net als vorig jaar tweede, de Verenigde Arabische Emiraten staat weer op de derde plaats. België bleef zesde; Duitsland veertiende.

Nederland dankt zijn koppositie vooral aan Rotterdam. De mainport investeert veel in de infrastructuur. Er worden miljarden besteed aan onder andere uitbreiding van het spoorwegnet (de havenspoorlijn/Betuweroute), de capaciteitsvergroting van de N15/A15 tussen Maasvlakte en  achterland. Maar ook aan de inrichting en bereikbaarheid van Maasvlakte 2, bruggen, tunnels, kades, terminals, raffinage/chemie, tankopslag (onder andere Shell, Vopak, LBC, Huntsman, LyondellBasell, ExxonMobil, VTTI, BTT, Esso), biobrandstoffen en energie (elektriciteit, LNG).

 

Big data

Het investeringsvolume blijft ook in de toekomst hoog, onder meer door het moderniseren van de oudere havengebieden Botlek, Waal-/Eemhaven, de haven van Dordrecht en het verdiepen van de Nieuwe Waterweg. Hiernaast gaat Havenbedrijf Rotterdam er van uit dat in de komende jaren het Theemswegtracé wordt aangepakt en de Blankenburgtunnel wordt aangelegd.

Het Havenbedrijf heeft de definitie van infrastructuur verbreed. Bijvoorbeeld de bereikbaarheid en ontsluiting van het havengebied met het gebruik van “big data”: strategische informatie uit grote hoeveelheden gegevens. Door de verschillende informatiestromen te bundelen wil de havenbeheerder de dienstverlening en de infrastructuur verder versterken en uitbreiden.

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Geen oog voor ARA-havens in Duits Havenconcept

5 oktober, 2015 - 14:00

In het Duitse nationale Actieprogramma voor goederenvervoer en logistiek wordt nauwelijks aandacht besteed aan de binnenvaart. Daarom is het belangrijk dat de belangen van de sector wél goed naar voren komen in het Nationale Havenconcept. Maar een conceptversie hiervan belooft niet veel goeds. Dat blijkt uit een reactie die de Duitse binnenvaartbond BDB naar het verkeersministerie in Berlijn heeft gestuurd.

 

Duitse zeehavens

Het valt de bond op dat in het concept sterk de nadruk wordt gelegd op de ontwikkeling van de zeehavens en veel minder op die van de binnenhavens. Ook houdt het verkeersministerie er nauwelijks rekening mee dat de uitbreiding van de capaciteit in de ARA-havens een sterke impuls beteken voor de binnenvaart.

Ze moeten dan ook gevolgd worden door investeringen in het achterland, bepleit de BDB. In het concept wordt vrijwel alleen gekeken naar de Duitse zeehavens, terwijl juist de ARA-havens voor enorme verkeersstromen op de Rijn zorgen. ‘De Nederlandse havens spelen een enorme rol in het Duits-Nederlandse handelsverkeer’, aldus de BDB.

 

Lege containers

Verder bekritiseert de bond dat de regering het subsidieprogramma voor multimodale overslaginfrastructuur met slechts één jaar wil verlengen. In de binnenhavens moet meer ruimte komen voor de opslag van lege containers.

Tot slot pleit de BDB voor het uitbreiden van het aantal hotspots voor draadloos internet langs de vaarwegen. Dit is onder meer belangrijk voor het doorontwikkelen van e-learning-programma’s voor de binnenvaart.

 

tekst: Sarah De Preter
foto: Buonasera
Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Bouw LBC-steiger is gestart

5 oktober, 2015 - 07:53

Havenbedrijf Rotterdam is begonnen met de bouw van de nieuwe steiger van de LBC-terminal in de Botlek. De steiger krijgt vier ligplaatsen: twee voor zeeschepen en twee voor binnenvaarttankers. Daarmee verviervoudigt de steigercapaciteit van de tankterminal.

‘Deze steiger geeft LBC Rotterdam de benodigde capaciteit om aan de toenemende vraag van klanten te beantwoorden en onze maritieme diensten uit te bouwen’, zegt Walter Wattenbergh, CEO van LBC.

De steiger wordt in twee fases gebouwd. De eerste fase, bestaande uit de bouw van twee ligplaatsen, zal half 2016 klaar zijn. Alle vier ligplaatsen zijn tegen het einde van 2017 operationeel.

Tegelijkertijd met de realisatie van de nieuwe steiger investeert LBC in de uitbreiding van de Rotterdamse terminal. De opslagcapaciteit groeit in stappen naar 250.000m³.

 

foto: HBR
Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Extra wachtplaatsen Lemmer zijn klaar

2 oktober, 2015 - 13:35

 

De uitbreiding van de wachtplaatsen bij de Prinses Margrietsluis in Lemmer is afgerond. Het tekort vormde een knelpunt in het hoofdvaarwegennet van en naar Noord-Nederland.

Het verbeteren van de voorzieningen past in de belofte van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu aan de Tweede Kamer om door het hele land een aantal ligplaatsen aan te pakken. De wachtplaatsen voor de binnenvaart bij Lemmer hadden te weinig capaciteit en vormden daarmee een knelpunt in de vaart van en naar Noord-Nederland.

 

Uitbreiding wachtplaatsen

Provincie Friesland heeft de uitbreiding van de wachtplaatsen voor de binnenvaart bij de Prinses Margrietsluis in Lemmer namens Rijkswaterstaat voorbereid en uitgevoerd. Eind 2014 is het project gestart.

De bestaande afmeerpalen aan de kant van het IJsselmeer zijn vervangen, omdat ze niet meer aan de eisen voldeden. Ook zijn extra palen geplaatst en is er een aanlegmogelijkheid voor duwbakken gecreëerd. Aan de andere kant van de sluis zijn twee extra palen gekomen bij de bestaande wachtplaatsen.

 

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Ook Amsterdam heeft nu elektronische neuzen

2 oktober, 2015 - 13:18

Na Rotterdam heeft ook de Amsterdamse haven nu een netwerk van “eNoses”. Deze elektronische neuzen signaleren 24 uur per dag veranderingen in de luchtsamenstelling en dus ook stank en vervuiling.

Met de 41 eNoses wil de overheid beter zicht krijgen op en optreden tegen stankoverlast. Als de samenstelling van de lucht afwijkt, kan de bron worden opgespoor.

 

Klachten

Boven bepaalde grenswaarden geeft de eNose een signaal af aan de centrale meldkamer van de Omgevingsdienst. Via een netwerk van sensoren is het mogelijk de herkomst van de geur te traceren. De Omgevingsdienst monitort de gegevens, koppelt de data van de eNoses aan klachten van bewoners en probeert in samenwerking met de havenbedrijven hier iets aan te doen.

 

Dampretoursystemen

De initiatiefnemers zijn Havenbedrijf Amsterdam, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,  Provincie Noord-Holland en havenbranchevereniging ORAM. ‘De emissies zijn de afgelopen jaren al aanzienlijk afgenomen door onder meer de invoering van dampretoursystemen bij alle olieterminals’, stellen ze. ‘Met behulp van de eNoses kan nu een volgende stap worden gezet.’

 

 

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Havenhuis wordt steeds imposanter

2 oktober, 2015 - 11:55

De bouw van het nieuwe Havenhuis in Antwerpen vordert snel. Imposant torent het gebouw uit boven het Kattendijkdok.

De toekomstige hoofdzetel van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen is ontworpen door Zaha Hadid Architects. Dat koos voor een architecturale mix van oud en nieuw. Bovenop het voormalige Hansagebouw komt een schuine, scherpe glasconstructie, die in de verte aan de boeg van een schip doet denken.

In juni 2016 moet het gebouw klaar zijn. Er komen 500 mensen te werken.

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Het is voorbij voor ECT Home Terminal

1 oktober, 2015 - 10:34

Na bijna 50 jaar sluit de ECT Home Terminal zijn poorten. De CMA CGM Sambhar was 30 september het laatste deepsea-schip dat op de terminal in de Rotterdamse Eemhaven arriveerde.

Inspelend op de steeds verdergaande schaalvergroting verschuift ECT de resterende nog in de stad plaatsvindende werkzaamheden naar zijn twee deepsea-terminals op de Maasvlakte: ECT Delta Terminal en Euromax Terminal Rotterdam.

 

Einde van een tijdperk

‘De sluiting van de ECT City Terminal vormt het einde van een tijdperk’, zegt CEO Leo Ruijs over het besluit, dat afgelopen zomer bekend werd. ‘Als pionier in de containeroverslag heeft ECT hier geschiedenis geschreven. De containeroverslag in Rotterdam is hier begonnen en volwassen geworden.’

‘Groei heeft vanaf het begin centraal gestaan. De schepen werden en worden steeds groter. ECT heeft altijd de bewuste keuze gemaakt om mee te groeien en is daarom vanaf de jaren ’80 actief op de Maasvlakte. Verhuizing van onze laatste activiteiten vanuit het stadsgebied naar de Maasvlakte is gezien deze ontwikkelingen een logische stap. Steeds grotere schepen vereisen steeds diepere havens en steeds modernere faciliteiten. Op onze direct aan de Noordzee gelegen ECT Delta Terminal en Euromax Terminal Rotterdam kunnen wij aan die vraag uitstekend voldoen en investeren we continu. Door het combineren van innovaties met prestaties zal ECT ook in de toekomst voorop blijven lopen.’

 

Containers

Op 31 augustus 1967 was de Atlantic Span van rederij Atlantic Container Line het allereerste containerschip dat de toen nog maar net afgebouwde terminal van ECT in de Eemhaven bezocht. Het was het begin van een stormachtige ontwikkeling. De containeroverslag in Rotterdam groeide snel en ECT nam in de Eemhaven in hoog tempo meer ruimte in beslag.

Aan het begin van de jaren ’70 leidde dat tot de eerste discussies over de vraag waar verdere uitbreiding moest komen. Dat werd de Maasvlakte, waar in 1984 de ECT Delta Terminal open ging. Gelijk op met de steeds groter wordende containerschepen verhuisden in de loop der jaren meer en meer rederijen van de stad richting zee. In 2008 opende ECT eveneens op de Maasvlakte de Euromax Terminal Rotterdam.

 

Beëindigen

De ECT City Terminal werd na de eeuwwisseling meer en meer een terminal voor specifieke niches. De verschuiving van containerdiensten naar de Maasvlakte ging ondertussen gestaag door. Met als uiteindelijk resultaat dat ECT besloot zijn activiteiten in het stadsgebied te beëindigen.

De twee deepsea-diensten die de ECT City Terminal nog vast aandeden, verhuizen naar de ECT Delta Terminal. Alle medewerkers kunnen ook aan de slag op de Maasvlakte. Het terrein wordt teruggegeven aan het Havenbedrijf Rotterdam.

 

Donderdag 1 oktober kreeg  de CMA CGM Sambhar, het laatste schip dat de ECT Home Terminal aandeed, een eresaluut. (foto Ries van Wendel de Joode/HBR)

Donderdag 1 oktober kreeg de CMA CGM Sambhar, het laatste schip dat de ECT Home Terminal aandeed, een eresaluut. (foto Ries van Wendel de Joode/HBR)

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

N+P Group wint Blue Road Award

1 oktober, 2015 - 09:55

N+P Recycling Group heeft de eerste Blue Road Award voor nieuwe binnenvaartverladers gewonnen. Het Limburgse bedrijf stapte in 2014 over op vervoer over water voor het transport van secundaire brandstoffen. Logistiek manager Rick Martens ontving de prijs uit handen van minister Melanie Schultz van Haegen. Ook Bavaria (bestaande binnenvaartverlader) en BCTN Nijmegen (beste inland terminal) wonnen een Blue Road Award. De prijzen werden 30 september in Rotterdam uitgereikt tijdens het congres Verzilveren van logistieke kansen van het Bureau Voorlichting Binnenvaart.

N+P Group maakte tot 2014 alleen gebruik van wegvervoer. Voor een nieuwe stroom van RDF (geshredderd plastic en papier verpakt in geperste balen) van Engeland naar het Duitse Essen schakelde het bedrijf shortsea (traject) Engeland-Rotterdam) en binnenvaart (Rotterdam-Essen) in. Het afval kan niet gerecycled worden en wordt als brandstof opgestookt. Het vervoer gebeurt in 45-voetscontainers.

De nieuwe logistiek beviel zo goed dat N+P dit jaar voor een tweede goederenstroom ook overstapte op de binnenvaart. Het gaat om subcoalpellets (ook van papier en plastic gemaakt) die vanaf de eigen productielocatie in Delfzijl naar Portugal gaan. Sinds kort gaan deze pellets in 45-voetscontainers via de containerterminal in Veendam per binnenschip naar Rotterdam, waarvandaan ze per shortsea verder gaan naar de eindbestemming: Portugal.

Nu al doet N+P 8.400 containers per jaar over water. Dat aantal kan doorgroeien naar 20.000 tot 25.000 containers, zei Martens.

 

Erkenning

Het BVB vierde 30 september zijn 25-jarig bestaan. De Blue Road Awards zijn in het leven geroepen als erkenning van Nederlandse bedrijven die hun goederen op een slimme manier via de binnenvaart vervoeren. Naast de drie winnaars waren Tata Steelen Scania logistics (bestaande binnenvaartklanten), Nutricia Advanced Medical Nutrition en Oerlemans Foods (nieuwe binnenvaartkranten) en Barge Terminal Tilburg, Inland Terminal Veghel, Combi Terminal Twente en Logistiek Centrum Gorinchem (beste inland terminal) genomineerd. De winnaars werden bepaald door mensen uit de binnenvaart en logistiek. De 800 online stemmen via de BVB-website wogen even zwaar als de 133 stemmen uit de zaal.

 

Nieuw doel: 1 op de 4 vrachtwagens van de weg halen

Het Bureau Voorlichting Binnenvaart stelt dat de logistiek in Nederland een stuk slimmer kan. ‘Het Nederlands bedrijfsleven is zich nog onvoldoende bewust van de mogelijkheden die de binnenvaart biedt, zeker in combinatie met het wegvervoer’, aldus voorzitter Annette Augustijn. ‘Door hier slimme combinaties in te maken moet het mogelijk zijn om 1 op de 4 vrachtwagens van de weg te houden.’ Dat is de doelstelling van het BVB voor de komende jaren.

Door Maatwerk Voorlichting Binnenvaart, het project waarbij het BVB bedrijven gerichte adviezen geeft om binnenvaart in de logistieke keten toe te passen, zijn intussen ruim 45.000 vrachtwagenbewegingen overgeheveld naar het water. Daaronder zijn de genomineerden voor de Blue Road Awards, maar ook bedrijven als Aviko, Heinz en Mars.

 

Kansen verzilveren

Minister Schultz van Haegen ziet ook nog meer mogelijkheden. ‘Het water komt steeds beter in beeld bij de verladers en de logistieke dienstverleners. Het is belangrijk verladers te blijven  verleiden; de grens van de capaciteit van onze rivieren is nog lang niet in zicht. We kunnen met het water nog veel kansen verzilveren om het vervoer duurzamer en efficiënter te maken.’

 

 

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

16 oktober open dag bij De Singel

30 september, 2015 - 11:33

Geïnteresseerden zijn op vrijdag 16 oktober welkom om een kijkje te nemen bij Internaat De Singel in Dordrecht. De aanwezige medewerkers staan van 10.00 tot 16.00 uur klaar om ouders en hun kinderen te ontvangen.

‘Op 16 oktober zetten we bij Internaat De Singel de deuren open en kunt u op uw gemak rondkijken op onze unieke locatie. Tijdens deze open dag kunt u kennismaken met de dagelijkse gang van zaken op ons internaat.’

‘Afhankelijk van het tijdstip dat u komt, kunt u zien hoe het gaat als de kinderen bij De Singel gaat eten, wanneer ze van school worden gehaald worden of wanneer ze worden opgehaald door ouders. Op deze manier krijgt u een bijzondere inkijk in het leven van kinderen op Internaat De Singel.’

De Singel is onderdeel van Stichting Meander. In het Dordtse schippersinternaat wonen kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar. Er zijn zijn 5 groepen, waaronder een begeleid-wonen-traject.

De Singel is gevestigd aan de Burgemeester de Raadtsingel 93A in Dordrecht.

 

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Afscheid na 40 jaar inzet voor ESO

30 september, 2015 - 11:20

Tijdens de viering van het 40-jarig bestaan van de ESO op 28 september stond voorzitter Christiaan van Lancker stil bij enkele mensen uit de begintijd. Speciale aandacht was er voor oud-voorzitter Frans Pevernagie. Hij heeft zich sinds de oprichting in 1975 ingezet voor de Europese Schippers Organisatie. Na 40 jaar nam hij afscheid.

Niet alleen bestuurlijk, maar ook ondersteunend en facilitair was Pevernagie actief voor de organisatie. Zo vervulde hij, ondanks zijn hoge leeftijd, tot voor kort de rol van tolk. Van Lancker memoreerde dat die functie goed samenging met de bruggenbouwfunctie van zijn voorganger: ‘Hij zette zich er niet alleen voor in dat de mensen elkaar letterlijk konden verstaan, maar ook figuurlijk.’

 

Door dik en dun

Frans Pevernagie was niet eens schipper. Hij werkte – als vakbondsman – bij de Belgische posterijen. In het gebouw waar hij werkte, aan de Bisschoffsheimslaan 36 in Brussel, hield de ESO vanaf de oprichting lange tijd kantoor.

Pevernagie was van 1987 tot 1990 voorzitter en vervolgens – van 1990 tot 1992 – de eerste secretaris-generaal van de ESO. ‘Hij heeft de ESO door dik en dun gesteund’, aldus Van Lancker. Uit dank ontving Pevernagie een wijnpakket. Van symbolische waarde was het ESO-bordje met zijn naam, dat 40 jaar dienst heeft gedaan.

 

Ziek van onafhankelijkheid

In zijn dankwoord had Pevernagie nog een advies voor de varende beroepsgroep, aansluitend bij het thema van het jubileumcongres: het zelfstandig ondernemerschap in de binnenvaart. ‘De mensen zijn ziek van onafhankelijkheid. Ze zouden meer moeten samenwerken. Daar heb ik binnen de ESO ook altijd naar gestreefd.’

 

Christiaan van Lancker laat het naambordje zien dat 40 jaar lang bij vergaderingen voor de neus stond van zijn voorganger Frans Pevernagie.

Christiaan van Lancker laat het naambordje zien dat 40 jaar lang bij vergaderingen voor de neus stond van zijn voorganger Frans Pevernagie.

 

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

“Kalkar” is begonnen

29 september, 2015 - 11:53

Shipping Technics Logistics (STL) is begonnen. Vanochtend was de  opening van de ‘Duitse binnenvaartbeurs met een internationaal tintje’, die zijn tweede editie beleeft. Het officiële startsein was het doorsnijden van een touw door Achim Wehrmann (midden). Hij is hoofd van de afdeling Scheepvaart op het bondsministerie van Verkeer en Digitate Infrastructuur.

In het Duitse Kalkar, aan de oevers van de Rijn, presenteren bedrijven hun nieuwste producten en diensten voor scheepseigenaren. Twee dagen lang is Messe Kalkar (onderdeel van pretpark Wunderland Kalkar) het centrum van de West-Europese binnenvaart. Er worden duizenden bezoekers verwacht op STL.

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Duwkonvooi tegen spoorbrug Hollands Diep

29 september, 2015 - 11:27

Op het Hollands Diep is vanochtend rond half elf een duwboot met duwbak tegen een pijler van de “oude spoorbrug” gevaren. Het treinverkeer is stilgelegd tot deskundigen hebben vastgesteld hoe ernstig de schade is. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Duits Forum pleit voor infrastructuurbeleid met visie

29 september, 2015 - 10:18

Het totale goederenvervoer groeit de komende 15 jaar met 40%; het binnenvaartvervoer met 22%. Maar de huidige vaarweginfrastructuur kan zelfs deze ‘bescheiden’ groei niet meer aan.

Dat zei Gerd Deimel (foto boven), werkzaam bij chemiebedrijf Lanxess en voorzitter van het infrastructuurinitiatief van de VCI, de Duitse vertegenwoordiger van de chemische industrie, maandag 28 september tijdens het Forum Binnenschifffahrt in Kalkar.

 

Op binnenvaart aangewezen

Duitse chemiebedrijven kunnen niet zonder binnenvaart, die vooral belangrijk is voor het vervoer van grondstoffen. De achterlandinfrastructuur heeft haar grenzen bereikt. ‘Als de zeeschepen nóg groter worden, wordt dit probleem alleen maar erger’, waarschuwde Deimel.

Ook de staalindustrie is op binnenvaart aangewezen. Volgens Joachim Schürings (ThyssenKrupp Steel) kan het systeem vaarwegen alleen blijven functioneren als het hele netwerk onderhouden wordt. ‘Het wérkt niet om alleen op de Rijn binnenvaart mogelijk te maken en niet op de zijrivieren en de kanalen. De politiek moet dat begrijpen. Binnenschepen hebben geen alternatieve route als de infrastructuur faalt. Als op het Mittellandkanaal een sluis gestremd is, ligt het hele Oost-West-verkeer stil.’

 

Meer moed tonen

Op Europees vlak neemt de aandacht voor binnenvaart toe en ook Duitsland heeft de budgetten voor de vaarweginfrastructuur verhoogd. Maar de infrastructuurvernieuwing loopt vertraging op door het tekort aan planners bij de Wasser- und Schifffahrtsverwaltung.

Planprocedures duren te lang en de weerstand van burgers tegen infrastructuurprojecten groeit. Schürings vindt dat politici meer moed moeten tonen om in te gaan tegen burgeractivisten. Deimel pleit voor (financiële) prikkels om verladers te overtuigen van binnenvaartvervoer.

 

Klungelen

De lijst met knelpunten in het Duitse vaarwegennet is lang. De Jade-Weser Port heeft geen verbinding met het vaarwegennet. De Elbe dreigt de verzanden. Als er niet snel iets gebeurt, is ze als vaarweg dood, zei Volker Seefeldt (HTAG).

Volgens Roberto Spranzi (DTG) is de pijn op het wegennet rond Hamburg blijkbaar nog niet groot genoeg. De directeur van de haven in Magdeburg, Karl-Heinz Erhardt, voelt zich voor de gek gehouden. De politiek houdt de industrie en de scheepvaart al jaren aan het lijntje met een “Gesamtkonzept Elbe”, dat de economische en ecologische belangen aan de Elbe in evenwicht moet brengen. Maar nu puntje bij paaltje komt, komt het Duitse verkeersministerie terug op haar oorspronkelijke verruimingsdoelstellingen voor de rivier.

Ook op de Donau is – zeker met de huidige lage waterstanden – nauwelijks nog rendabele scheepvaart mogelijk. De bouw van de tien Moezelsluizen heeft indertijd 6 jaar geduurd, maar vandaag de dag heeft men tientallen jaren nodig om de sluizen te verruimen. Bij de sluis Wusterwitz op het Elbe-Havel-kanaal is slecht beton gebruikt, waardoor de wanden al gingen scheuren terwijl de sluis nog niet klaar was. ‘Wie is daar aan het klungelen geweest?’ vroeg het Forum zich af.

 

Forum1Zeer triest

Seefeldt noemde het ‘zeer triest’ dat de versnelde verhoging van bruggen over de West-Duitse kanalen niet wordt opgenomen in het Bundesverkehrswegplan, het plan- en investeringsprogramma van de Duitse regering voor verkeersinfrastructuur. Hogere bruggen zijn nodig om 2-laags containervervoer op de kanalen mogelijk te maken. De politiek stemt haar vervoersbeleid volgens Seefeldt te zeer af op de huidige goederenvolumes. ‘Je moet meer naar de toekomstige volumes kijken.’

Ook de scheepslift Scharnebeck lijkt de eerste screening voor het Bundesverkehrswegeplan niet te hebben doorstaan. Alweer een domper voor binnenvaart en industrie.

 

Actie nodig

De deelnemers aan het debat pleitten voor een bundeling van de krachten. Volgens Arndt Glowacki van binnenhavenbond BöB zijn zowel het verkeersministerie als de ministeries van milieu en economische zaken aan zet. ‘We moeten ruimte creëren voor onze logistieke toekomst.’

Naast politici hebben alle spelers in de maritieme keten een belangrijke rol te vervullen. Zo moeten zeehavens meer aandacht hebben voor binnenvaart. Wachttijden tot 90 uur bij de containerterminals zijn volgens het forum völlig verrückt.

Deimel pleitte voor meer sturing in de verkeerspolitiek zodat de bestaande infrastructuur beter benut wordt. ‘Wat over het water kán, móet over het water.’

Er is ook actie nodig om verladers die nu nog geen binnenschepen inzetten kennis te laten maken met de sector. Dat kan alleen als de binnenvaart samenwerkt met de industrie. Seefeldt: ‘Zonder de industrie heeft de binnenvaart geen kans. Een man als Gerd Deimel (die de laatste jaren talrijke fora afschuimde om voor de vaarwegen te lobbyen – red.) zouden we moeten kunnen klonen.’

 

Tekst en foto’s: Sarah De Preter
Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Kris Peeters bij ESO-jubileum: gedragscode, anders wetgeving

28 september, 2015 - 19:33

‘Zelfstandige ondernemers hebben, evengoed als consumenten, recht op bescherming tegenover grote klanten of leveranciers. Door een situatie van onevenwicht staan ze niet op voet van gelijkheid. Ik zal werk maken van die bescherming.’ Dat zei Kris Peeters maandag 28 september tijdens de viering van het 40-jarig bestaan van de Europese Schippers Organisatie. Het congres in de Ark in Antwerpen stond in het teken van (de kracht van) onafhankelijk ondernemerschap in de binnenvaart.

 

Gedragscode

De Belgische vicepremier en minister van Werk, Economie en Consumenten noemde de landbouw (‘die onder de kostprijs moeten verkopen’) en horecaondernemers (‘die met handen en voeten gebonden zijn aan brouwerijcontracten’). Ook in de binnenvaart is die ongelijkheid volgens hem aan de orde: van de individuele zelfstandige schipper tegenover de machtige verlader, die niet zelden een multinational is.

Peeters wil niet op voorhand alles van bovenaf opleggen. Binnen economische sectoren krijgen partijen eerst de kans onderling tot afspraken in bijvoorbeeld gedragscodes te komen. ‘Om zelf orde op zaken te stellen. Kunnen of doen zij dat niet, dan zal ik wel een regelgevend kader opleggen dat tot meer evenwicht moet leiden.’

 

ESO-voorzitter Christiaan Van Lancker (rechts) bedankte Kris Peeters voor zijn jarenlange steun aan de binnenvaart.

ESO-voorzitter Christiaan Van Lancker (rechts) bedankte Kris Peeters voor zijn jarenlange steun aan de binnenvaart.

Rendabele toekomst

Peeters ging een beetje voorbij aan het Europese karakter van de ESO en benadrukte vooral het belang van de binnenvaart voor België en ’s lands economie. ‘Ik ben er trots op dat België een binnenvaartland is en dat het marktaandeel van de binnenvaart tussen 2008 en 2012 steeg van 15 tot 25%. Indrukwekkend. Uw sector is simpelweg onmisbaar. Sterker nog: er is meer binnenvaart nodig.’

‘Dat betekent dat we de mensen die de schepen moeten varen, de kans geven om een rendabele toekomst uit te bouwen. De binnenvaart is bij uitstek een sector van zelfstandige ondernemers. Een ondernemersvriendelijk beleid is dan ook een binnenvaartvriendelijk beleid.’

 

Loonkosten

Peeters noemde de plannen voor de taxshift waaraan de federale regering in België momenteel werkt. Daarbij worden belastingen aangepast, wat resulteert in een lastenverlichting van 6 miljard euro. ‘De helft daarvan is voor de ondernemingen. Een belangrijke stap om de loonhandicap, die wij sinds 18996 hebben, op te heffen. We verlagen de werkgeversbijdrage van 32 naar 25%.’ De Belgische binnenvaartorganisaties en -ondernemers ervaren de loonkosten al jaren als concurrentienadeel ten opzichte van – vooral – hun Nederlandse collega’s.

 

Lees meer over het ESO-congres en de positie van particuliere binnenvaartondernemers in De Binnenvaartkrant van 6 oktober. Na de presentaties was er een forum onder leiding van dagvoorzitter Roland Kortenhorst. Daarin gingen de sprekers in op de vraag of de particuliere ondernemers toekomst hebben in de binnenvaart en hoe ze het lot in eigen hand kunnen nemen of houden.

Na de presentaties was er een forum onder leiding van dagvoorzitter Roland Kortenhorst. Daarin gingen de sprekers in op de vraag of de particuliere ondernemers toekomst hebben in de binnenvaart en hoe ze het lot in eigen hand kunnen nemen of houden.

 

 

 

 

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Eerste drijvende park in Rotterdam

28 september, 2015 - 07:46

Rotterdam heeft zijn eerst “drijvende park”. Op vrijdag 25 september werd het eilan  in het Buizengat in Kralingen onthuld. Het project Drijvend Groen is een idee van het jonge bedrijf Urban Green, dat is omarmd door Rijkswaterstaat en de gemeente.

Eiland2Drijvend groen is een project met meerdere doelstellingen: het verbeteren van de waterkwaliteit voor de vishabitat en macrofauna en het aantrekkelijker maken van versteende havenbekkens van Rotterdam. Dat moet gebeuren in de vorm van drijvende parken met decoratieve beplanting en waterplanten.

Naast het verfraaien van de buitenruimte wordt met vernuftige technieken de komende twee jaar de toename van de visstand en macrofauna in kaart gebracht. Landschapsarchitect Piet Oudolf, als adviseur betrokken bij het project, zegt hierover: ‘Groen verlegt zijn grenzen en daar wordt het tijd voor. Groen als drijvende kracht maakt dit verhaal compleet.’

 

Natuurvriendelijke oevers

Als blijkt dat Drijvend Groen een positieve bijdrage levert aan de vispopulatie, komen er meerdere eilanden in de Rotterdamse Stadshavens. Rijkswaterstaat ziet er een kans in om te voldoen aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water.

Rotterdam wil met het groen niet meer gebruikte havengebieden bij het stedelijk gebied te betrekken. Wethouder Pex Langenberg: ‘We bieden partijen als Urban Green letterlijk de ruimte om te experimenteren met innovatieve concepten. De aanleg van natuurvriendelijke oevers in Rotterdam valt mooi samen met de Rotterdamse vergroeningsopgave. En als het niet mogelijk is om te vergroenen langs de oever dan zijn opties als drijvende eilanden slimme oplossingen.’

 

Eiland3
Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Luxe ijsbreker of ijsbrekende luxe?

27 september, 2015 - 18:23

Is het een jacht of is het een ijsbreker? De SeaXplorer die Damen afgelopen week op de Monaco Yacht Show presenteerde, is het beide. Nou ja, eigenlijk is het een jacht, maar dan wel één dat zich door geen ijsgang laat weerhouden. Damen ontwikkelde drie versies (65, 90 en 100 meter lang) die zich lenen voor avonturiers en koude expedities.

Duizenden uren onderzoek en ontwikkeling heeft Damen Shipyard Group in het project gestoken. Het nieuwe schip is ontworpen in samenwerking met EYOS Expeditions en Azure Yacht Design and Naval Architecture. Ook Damens dochterbedrijf Amels, dat de verkoopactiviteiten voor de SeaXplorer verzorgt, was erbij betrokken.

SeaXplorer Main SaloonDe SeaXplorer is het eerste jacht dat aan de nieuwe Polar Code voldoet, die in 2017 in werking treedt. Het schip kan 40 dagen zelfstandig opereren zonder een haven aan te doen – en zonder dat de gasten aan enige luxe ontbreekt. Naast Noord- en Zuidpool kan het superjacht uiteraard ook elders op de wereld uit de voeten. Er is onder meer een helikopterdek aan boord.

 

SeaXplorer 90m-Ice Breaking
Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Brand op schip Rotterdamse werf

25 september, 2015 - 15:33

Vanochtend heeft brand gewoed bij een staalconstructiebedrijf in Rotterdam-IJsselmonde. Dat veroorzaakte veel rook op de Nieuwe Maas en zorgde ook voor overlast in Capelle en Krimpen aan den IJssel. Er raakte niemand gewond. De brandweer, die onder meer twee scheepsbrandbestrijdingsteams inzette, wist het vuur tee blussen.

 

Binnenschip

De brand ontstond rond 10.00 uur op een binnenschip dat in een loods aan de Oostdijk in Rotterdam werd afgebouwd. Het vuur zou zijn ontstaan in het woongedeelte. Om 13.00 uur was het sein ‘brand meester’.

Bewoners werden via NL Alert en Rijnmond Veilig opgeroepen om deuren en ramen te sluiten, aldus de politie. Later draaide de wind en moesten ook de bewoners van de Rotterdamse wijk Beverwaard binnenblijven. Werknemers van bedrijven in de omgeving zijn naar huis gestuurd of moesten binnen blijven.

De zeven mensen die op het terrein werkten, zijn onderzocht door ambulancepersoneel. Zij mankeerden niets.

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Toch geen overnachtingsplaatsen in Woelse Waard

25 september, 2015 - 14:48

Er komen geen overnachtingsplaatsen in de Woelse Waard. De binnenvaart heeft de geplande en vanuit Gorinchem bekritiseerde ligplaatsen voorlopig niet nodig, volgens Rijkswaterstaat. Die heeft na overleg met de gemeente Gorinchem besloten de Woelse Waard te ontzien. I&M-minister Schultz van Haegen heeft het besluit al goedgekeurd.

In elk geval de eerste 10 jaar komen er geen extra overnachtingsplaatsen in de Woelse Waard. Voorwaarde is wel dat de Gorcumse gemeenteraad instemt met de 4 extra overnachtingsplaatsen in de Vluchthaven. Ook wordt voorlopig een deel van de ankervakken in de Merwede gehandhaafd.

 

Vluchthaven

Wethouder Arjen Rijsdijk van Gorinchem is blij met deze beslissing. ‘Het belangrijkste is dat de rust in de Woelse Waard bewaard blijft. De extra overnachtingsplaatsen in de Vluchthaven zijn geen probleem. Op de gekozen plek heeft ook de zeilschool daar geen hinder van.’

Kegelschepen hadden al een plek in de Vluchthaven. Dat blijft ongewijzigd; het aantal plekken voor kegelschepen wordt ook niet uitgebreid. Er komen wel 4 overnachtingsplaatsen bij.

Directeur Netwerkontwikkeling Marco Zeeman van Rijkswaterstaat zegt: ‘Een veilige vaarweg is voor ons heel belangrijk. Overnachtingsplaatsen die niet in de vaarweg zelf liggen dragen hieraan bij. Ik ben dan ook verheugd over dit besluit. Een goede start om de benodigde overnachtingsplaatsen bij de Merwedes te realiseren.”

 

Overnachtingsplaatsen

Rijkswaterstaat is al een tijd op zoek naar extra overnachtingsplaatsen langs de Merwede voor de beroepsvaart. Schepen liggen nu vaak voor anker in de vaarweg op speciaal aangewezen ankervakken. Met het oog op de verkeersveiligheid is het beleid erop gericht deze ankervakken op te heffen en overnachtingsplaatsen gescheiden van de vaarweg aan te bieden.

 

Protest

Bij het splitsingspunt van de Merwedes zijn 25 overnachtingsplaatsen nodig, zo heeft Rijkswaterstaat berekend. 7 zijn al aanwezig in de Vluchthaven. Voor de resterende 18 overnachtingsplaatsen moet een plek worden gevonden. Gorinchem en aangrenzende gemeenten kwamen als meest geschikte plekken uit een locatiestudie.

In Gorinchem waren de te realiseren overnachtingsplaatsen verdeeld over de Vluchthaven (4 stuks) en de Woelse Waard (6). Een deel van de plaatselijke bevolking was echter fel gekant tegen ligplaatsen in het natuurgebied. Dat protest blijkt nu effect te hebben.

 

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Gigant in Eemshaven

25 september, 2015 - 14:02

Woensdagavond arriveerde de Saipem 7000 in Eemshaven. Het op een na grootste kraanschip ter wereld is eigendom van het Italiaanse offshorebedrijf Saipem. In de Groningse haven ondergaat het gevaarte de komende maanden een aantal onderhoudswerkzaamheden.

‘De Saipem zal zeker tot eind van het jaar afgemeerd blijven in Eemshaven. Wij zijn trots dat Broekman Logistics en Marico de Saipem 7000 naar Eemshaven hebben kunnen halen en kijken uit naar een goede samenwerking met Saipem’, zegt Andre van der Kevie van Marico. Dat bedrijf maakt sinds 2014 deel uit van Broekman Logistics en treedt op als agent voor het kraanschip.

 

Noordzee

De Saipem 7000 is gebouwd in Trieste en kwam eind 1987 in de vaart. Het kraanschip heeft een hefvermogen van 2 x 7.000 ton en beschikt aan boord onder meer over hotel- en werkplaatsfaciliteiten. Het is gebouwd om grote olieproductieplatforms te hijsen. Het kraanschip opereert wereldwijd en werd ingezet bij tal van grote projecten voor diverse oliemaatschappijen. Het voornaamste werkgebied is echter de Noordzee.

 

foto: Fleetmon.com
Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

VEKA verkoopt jachtwerf Jongert

25 september, 2015 - 08:17

De Nederlandse superjachtbouwer Acico Yachts heeft jachtwerf Jongert in Wieringerwerf overgenomen van de VEKA Group. Deze overname staat volgens de Enkhuizer werf garant voor de toekomst van Jongert en Acico Yachts. Beide merken zullen binnenkort volledig operationeel zijn in Wieringerwerf.

De Jongert-werf beschikt over een oppervlakte van 44.000 m2, met directe toegang tot water, drie grote productiehallen en drie afzonderlijke werkplaatsen voor metaal-, timmer- en schilderwerk. ‘Deze overname versterkt onze positie en stelt ons in staat om één van de weinige Nederlandse scheepswerven te zijn die haar klanten volledige expertise van de jachtbouw onder één dak kan bieden’, zegt directeur Christian Bolinger in een persbericht waarmee Acico Yachts de overname bekend maakt. ‘We kunnen nu superjachten tot een lengte 60 meter bouwen. Het Jongert-erfgoed zit al in onze aderen bij onze ruim 50 ambachtslieden; veel van hen hebben een historie als voormalig medewerker van Jongert.’

 

Eigen markt

‘Door samenvoeging van de twee bedrijven is een schat aan ervaring en knowhow herenigd en gemakkelijk beschikbaar voor onze klanten.’ Ook Acico Yachts zal worden versterkt volgens het persbericht. Dat kan nu de bouw en refits van superjachten uitbreiden. De nieuwe organisatie zal een mengeling zijn van twee superjachtmerken. Zij blijven elk hun eigen markt bedienen: de zeiljachten- en de motorjachtenmarkt.

Nadere details over de overname zijn niet bekend gemaakt. Jongert werd op Fundainbusiness.nl voor 5 miljoen euro aangeboden.

 

tekst en foto: Evert Bruinekool
Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Schepenverkoop / shipsale

Scheepsnaam Vraagprijssorteerpictogram
Condor
Op aanvraag
Zefiros
Nader over een te komen
Huizinga & Snijder
Pia €385,000
Vraagprijs
Kleinstra en Zonen
Ganzestad II €975,000
Vraagprijs
Concordia group
Renate scheepvaart
Kamperzand €1,100,000
Vraagprijs
Concordia
Deymann
RICARDO €99,000
Vraagprijs
Yachtsale.nl
110.00 meter
11.40 meter
3052 ton
1958
70.00 meter
8.20 meter
1025 ton
2000
80.00 meter
9.50 meter
1483 ton
1925
72.00 meter
11.45 meter
2105 ton
2003
99.70 meter
9.50 meter
1831 ton
1972
14.99 meter
3.96 meter
1937
view counter
Bestel nu!
view counter