De Binnenvaartkrant

4COM, Klik hier!
view counter
Gerwil Crewing, Klik hier!
view counter
Dolderman BV
view counter
Van der Veen Shipping, Klik hier!
view counter
Trico BV, Klik hier!
view counter
Van Voorden maritime, klik hier!
view counter

 

Inhoud syndiceren
NIEUWS EN ACHTERGRONDEN VOOR DE EUROPESE BINNENVAART
Updated: 12 min 8 sec geleden

ILT blaast varen zonder juiste certificaat op

7 juli, 2015 - 10:35

Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houden lang niet alle schippers zich aan wat volgens het certificaat van hun schip is toegestaan. De ILT maakt bekend dat zij de afgelopen tijd tegen drie binnenschepen moest optreden voor het varen zonder juiste certificaten.

Elke overtreding is er één te veel. Maar drie is niet echt een aantal om meteen te doen alsof het om een wijdverbreide praktijk gaat. Met het persbericht stelt de inspectiedienst de binnenvaart onnodig in een slecht daglicht.

Op open zee

Twee schepen beschikten over papieren voor de binnenvaart terwijl zij op open zee voeren. De schippers konden geen certificaat van deugdelijkheid tonen waarmee op open zee mag worden gevaren. Zij waren alleen in bezit van een zogenaamd Communautair Binnenvaart-certificaat voor Binnenschepen (CBB). Dit CBB is, zoals de naam zegt, alleen geldig op binnenwateren. De technische eisen die aan zeegaande schepen worden gesteld, zijn zwaarder.

Het derde schip voer ’s nachts zonder daarvoor gecertificeerd te zijn. Het was daarnaast ook nog onderbemand.

 

Stilleggen

De ILT stimuleert en bewaakt de naleving van wet- en regelgeving voor professioneel vervoer over water. Bij constatering van niet naleving kan de ILT op verschillende wijze interveniëren. De getroffen maatregelen variëren van het stilleggen van een schip tot het aanzeggen van een proces-verbaal.

 

Wilt ur reageren? Mail dan naar redactie@binnenvaart.krant.nl.

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Motie maant minister tot actie

6 juli, 2015 - 12:51

Vlak voor het zomerreces heeft de Tweede Kamer met ruime meerderheid een motie aangenomen die minister Schultz van Haegen oproept om haar best te doen onnodige technische voorschriften voor binnenschepen af te schaffen.

Farshad Bashir (foto SP)

Farshad Bashir (foto SP)

De motie was ingediend door Farshad Bashir van de SP. Hij had al eerder bij de minister van Infrastructuur & Milieu aangedrongen om zich in te zetten voor vermindering van de ROSR-voorschriften. Nu het CESNI-comité is opgericht om een uniforme standaard te ontwikkelen voor CCR en Europese Unie, is dat voor Bashir opnieuw aanleiding Schultz van Haegen te vragen een voortrekkersrol op te pakken. Om te voorkomen dat nadelige regelgeving blijft bestaan of er zelfs nieuwe bijkomt bij de vernieuwing van de EU richtlijn 2006/87/EG.

 

De aangenomen motie luidt:

Constaterende dat op termijn ook de ROSR-eisen van de CCR op termijn een verwijzing zullen krijgen naar deze nieuwe EU richtlijn;
– overwegende dat het stellen van de vele nieuwbouweisen aan bestaande schepen een ernstige aanslag is op de diversiteit van de Nederlandse binnenvaartvloot;
– overwegende dat het terugdringen van de regeldruk waaronder een forse vermindering van het aantal ROSR-eisen noodzakelijk is voor de binnenvaartsector;
– verzoekt de regering om een voortrekkersrol te bekleden zowel binnen het CCR als de CESNI in het schrappen van onnodige technische voorschriften aan binnenvaartschapen en de Kamer halfjaarlijks te informeren over de vorderingen op dit vlak.

 

 

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Toepasselijke combinatie

5 juli, 2015 - 18:05

Toeval bestaat wel degelijk, laat daar geen misverstand over bestaan. In dit geval heeft de planner van Kotug waarschijnlijk een gezond gevoel voor humor. Zaterdag 4 juli arriveerde de Nordic Olympic in Rotterdam. De vijf maanden geleden in de vaart gekomen Panamax bulkcarrier is – een van de speerpunten van de Deense rederij Nordic Bulk Carriers – uitgerust met de hoogste ijsklasse (1A).

Als grap is op de boeg een haaienbek geschilderd (zodat het lijkt alsof het schip het ijs opvreet?). En hoe heette een van de Kotug-sleepboten die het schip naar zijn losplaats bij EMO assisteerde? SD Shark. Toepasselijker kon niet. Voor de volledigheid: de tweede sleepboot was de SD Rebel.

 

Haaientanden-Shark3 (foto's Tekst & Toebehoren)

(foto’s Tekst & Toebehoren)

 

 

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

10 oktober Reünie Internaat De Merwede

3 juli, 2015 - 15:33

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Chr. internaat voor schipperskinderen De Merwede is op zaterdag 10 oktober een reünie  voor oud-bewoners en oud-medewerkers.

De reünie duurt van 10.30 tot 15.00 uur. Iedereen is welkom om fotoboeken mee te nemen. Bezoekers kunnen sfeer proeven en rondkijken in de leefgroepen, die onlangs van een nieuw interieur zijn voorzien. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee en een broodmaaltijd tussen de middag.

 

Aanmelden

Aanmelden voor de reünie kan tot 15 september op de website van Internaat De Merwede. De deelnamekosten zijn € 10,- per persoon. Dit bedrag kun je overmaken naar NL90 RABO 0398 7397 30 onder vermelding van je voor- en achternaam.

www.merwede-internaat.nl

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

EC start procedure tegen Belgische prijsdumpingwet

3 juli, 2015 - 11:33

De Europese Commissie is een procedure gestart om te onderzoeken of de Belgische wet toegestaan is die verbiedt om onder de kostprijs te vervoeren.

De Europese Binnenvaart Unie ziet het onderzoek als steun voor haar klacht tegen de wet tegen prijsdumping die in 2014 tot stand kwam na schippersacties.

De EBU beschouwt die wet als inbreuk op de markt en niet toegestaan binnen de Europese wetgeving. Daarom heeft de organisatie de Europese Commissie gevraagd in actie te komen.

 

 

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Eemskanaalkade krijgt aardbevingsbestendige damwanden

3 juli, 2015 - 10:22

Waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat starten op 6 juli met het versterken van de Eemskanaalkade Noordzijde tussen Woltersum en de Jan B. Bronssluis in Groningen. De damwanden worden langs dat traject vervangen en aardbevingsbestendig gemaakt.

Aannemerscombinatie Sterk/Ballast Nedam gaat de werkzaamheden uitvoeren. Eind dit jaar moet het werk klaar zijn.

 

12 meter diep

Op het 6 kilometer lange traject  komen stalen damwanden van gemiddeld 12 meter diep. Dit is langer dan normale damwanden, om de kade aardbevingsbestendig te maken. Nadat de nieuwe damwanden zijn getrild, worden de oude damwanden en beschoeiing weggehaald. 

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Nu inschrijven voor opleiding Bevrachter Binnenvaart

3 juli, 2015 - 10:12

De inschrijving voor de nieuwe opleiding Bevrachter Binnenvaart is geopend. De start is op 19 oktober. De opleiding richt zich zowel op droge als natte lading en containervervoer.

De initiatiefnemers, Inholland Academy en Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart, hopen op 25 deelnemers. Zodra die zich hebben aangemeld, ontwikkelen ze de lesstof verder.

Het CBRB zal in samenwerking met de raad van advies van de opleiding Bevrachter Binnenvaart de inhoud bewaken en monitoren. Inholland Academy (onderdeel van Hogeschool Inholland) is verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit.

 

Kennis vergroten

De opleiding is bestemd voor iedereen die zijn of haar kennis over de binnenvaart wil vernieuwen of vergroten. Beoogde deelnemers zijn onder meer werknemers van bevrachtingskantoren, duwvaartondernemingen, vervoersorganisaties, binnenvaartondernemingen, drogelading- en tankvaartrederijen, zelfstandig bevrachters en mensen die graag in de binnenvaart willen werken. De opleiding duurt anderhalf jaar.

 

Toelating

Je dient minimaal te beschikken over een havo-, vwo- of mbo4-diploma. Zonder zo’n diploma vindt een intakegesprek plaats om vast te stellen of toelating toch mogelijk is op basis van het werk- en denkniveau van de kandidaat.

 

Aanmelden

Het CBRB meldt dat er veel belangstelling is voor de opleiding, zowel van leden als niet-leden. De opleiding kost € 3.200,-. CBRB-leden krijgen korting en betalen € 2.500,-.

 

Inschrijven kan uiterlijk tot 15 augustus op de website van Inholland Academy. Er is meer informatie te vinden op

 

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Thecla Bodewes wordt voorzitter adviesraad internationaal ondernemen

3 juli, 2015 - 09:39

Thecla Bodewes wordt de nieuwe voorzitter van de Dutch Trade & Investment Board (DTIB). De scheepsbouwondernemer volgt Hans Zwarts op, voorheen CEO van uitzendorganisatie Randstad. Dat heeft het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bekendgemaakt.

Minister Ploumen zegt: ‘Onder Hans Zwarts is de DTIB de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot een belangrijk adviesorgaan over strategisch ondernemen in het buitenland. Vanaf het prille begin heeft hij op inspirerende wijze leiding gegeven. Met Thecla Bodewes treedt een uitstekende opvolger aan. Zij heeft zich onderscheiden als een zakenvrouw met grote daadkracht en een blik ver over de landsgrenzen.’

 

Scheepswerf De Kaap

Thecla Bodewes is directeur-eigenaar van de Bodewes Groep. Daaronder vallen onder meer drie scheepswerven, waaronder De Kaap in Meppel. In 2011 werd ze uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar. Bodewes bekleedt diverse nevenfuncties. Zo zit ze in de raad van toezicht van de KNRM en van AMREF Flying Doctors. Binnen Topsector Water is ze verantwoordelijk voor de uitvoering van de Human Capital-agenda.

 

Dutch Trade & Investment Board

De DTIB is het belangrijkste publiek-private samenwerkingsverband van het kabinet op het gebied van internationaal ondernemen: export, import, investeringen). De raad, opgericht in 2004, is een samenwerkingsverband van publieke en private partijen. Doel van de DTIB is het versterken van de concurrentiekracht van Nederlandse ondernemingen in het buitenland. Een andere taak die er gaandeweg is bijgekomen, is advisering over de aantrekkingskracht van Nederland als vestigingsland voor buitenlandse ondernemingen.

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Gebruik vanaf nu alleen nog BICS-versie 5

2 juli, 2015 - 12:26

Sinds gisteren (1 juli) worden de BICS-versie 4 en ouder niet langer ondersteund. De meeste gebruikers van het programma voor elektronisch melden zijn al tijdig overgestapt op BICS-versie 5.

Rijkswaterstaat adviseert gebruikers van oudere versies om alsnog over te stappen. Dit advies geldt voor iedereen die momenteel nog een BICS accountnummer gebruikt dat bestaat uit een 9000-nummer. Het nieuwe BICS maakt gebruik van 7000-nummers.

 

bics5_installZelf actie ondernemen

De kans bestaat dat BICS-meldingen met oudere versies vanaf nu niet meer verwerkt kunnen worden. De helpdesk biedt ook geen ondersteuning meer bij oudere versies.

Gebruikers van BICS 4 en ouder moeten zelf actie ondernemen: opnieuw registreren als BICS-gebruiker en BICS-versie 5 downloaden en installeren.

Let op: BICS 5 is alleen te gebruiken als je je opnieuw geregistreerd hebt, want er is een nieuwe BICS-account nodig: een 7000-nummer. Dit is noodzakelijk doordat de registratie van BICS-gebruikers in 20 jaar tijd “vervuild” is geraakt. Met BICS 5 wordt ook een nieuwe start gemaakt met de registratie van alle gebruikers.

 

Containerschepen

Schippers die containers vervoeren en stuwagesoftware gebruiken, nemen beter eerst contact op met de leverancier van hun stuwagepakket. Voor hen geldt dat zij in overleg met hun leverancier overstappen op andere software. Deze e-meldplichtige schepen moeten immers te allen tijde kunnen melden.

Hierover zijn afspraken gemaakt tussen RWS en de leveranciers van stuwagesoftware. Voor containerschepen geldt de deadline van 1 juli niet. Lees hier meer over containerschepen.

 

Dit is het nieuwe uiterlijk van BICS. (illustratie RWS)

Dit is het nieuwe uiterlijk van BICS. (illustratie RWS)

 

Geruisloos

De overstap naar het nieuwe BICS verloopt voor de meeste gebruikers geruisloos. Sinds januari is al een groot deel van de BICS-gebruikers gemigreerd. De reacties op de totaal vernieuwde gebruikersschermen zijn over het algemeen enthousiast.

Intussen zijn ook al wensen en suggesties voor verbeteringen bij Bureau Telematica Binnenvaart binnengekomen. In het gebruikersoverleg E-melden worden de verbeterpunten door schippers, BTB en RWS besproken. Hierbij staat de vaarpraktijk centraal, niet de techniek.

In de loop van september is er weer een gebruikersoverleg E-melden. Enthousiaste BICS-gebruikers met goede ideeën zijn van harte welkom! Meld je aan bij BTB.

 

Tip: download BICS via een stabiele (vaste of mobiele) verbinding. Liever niet tijdens het varen.

 

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Breeddiep gaat van 75 naar 300 meter

2 juli, 2015 - 11:28

Het is definitief: het Breeddiep wordt breder. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu heeft het besluit ondertekend om de verbreding samen met het Havenbedrijf Rotterdam te betalen. De investering bedraagt crica 16 miljoen euro.

De nu nog smalle verbinding tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg is belangrijk voor de binnenvaart. Jaarlijks maken zo’n 50.000 schepen er gebruik van.

Het water wordt verbreed van 75 naar 350 meter. Daardoor kunnen schepen er gemakkelijker door varen. Door de verbreding wordt de stroming ter plekke ook minder sterk.

 

Maasvlakte

Melanie Schultz van Haegen: ‘Goede achterlandverbindingen zijn essentieel voor de Nederlandse economie. Verbreding van het Breeddiep maakt de binnenvaart veiliger en vergroot de capaciteit van het achterlandnetwerk van de Maasvlakte voor de binnenvaart. Daardoor kan de druk op het wegverkeer verminderen.’

‘Voor de haven van Rotterdam is dit een belangrijk project, waarin we graag investeren. De verbreding maakt de containervaart van en naar de Maasvlakte een stuk efficiënter en veiliger’, aldus COO Ronald Paul van Havenbedrijf Rotterdam.

 

Eénrichtingsverkeer

Het Breeddiep is een 75 meter brede verbinding tussen de in 1969 aangelegde Splitsingsdam en de Rozenburgse Landtong. Door de woelige stroming en het beperkte zicht is op dit moment louter eenrichtingsverkeer mogelijk, onder begeleiding van de Verkeerscentrale Hoek van Holland.

De verbinding wordt steeds populairder, omdat op het Hartelkanaal een beperking geldt voor de containervaart. Afhankelijk van de waterstand geldt daar een hoogterestrictie voor schepen met 4 lagen containers.

 

Planning

De kosten van de waterwerken worden gelijkelijk verdeeld over het Rijk en het Havenbedrijf. Schultz van Haegen had de Tweede Kamer eind 2014 al over de verbreding geïnformeerd.

Inmiddels is de voorbereiding gestart. Eind van het jaar is de aannemer bekend. Het is de bedoeling dat die na het broedseizoen met de werkzaamheden begint en dat de verbreding eind 2016 klaar is.

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Sluisstewards: hulp in bange tijden voor recreatieschippers

2 juli, 2015 - 10:06

 

Vanaf zaterdag 4 juli zet Rijkswaterstaat weer stewards in op drukke of complexe sluizen. Zij assisteren recreatieschippers tijdens de zomerperiode: bij het kiezen van een plaats in de sluiskolk en bij het afmeren. Dat moet zorgen voor een vlotter en veiliger scheepvaartverkeer.

Veel recreanten vinden schutten niet eenvoudig. Ze moeten met grote vrachtschepen samen manoeuvreren in een beperkte ruimte. Daarbij moeten ze goed opletten, rekening houden met andere schepen en met de sluismeester communiceren. In de zomerperiode bemant Rijkswaterstaat drukke sluizen daarom al sinds een paar jaar met stewards.

Sluismeester

De stewards werken onder supervisie van de sluismeester. Zij ondersteunen de pleziervaarders tijdens het passeren van de sluis door:

·       de instructies van de sluismeester door te geven
·       het aannemen en losgooien van lijnen
·       het beantwoorden van vragen
·       het geven van informatie

 

Stewards-00Waar en wanneer worden stewards ingezet?

Er worden dit jaar zo’n 40 tot 45 stewards ingezet op 9 Rijkswaterstaatsluizen waar in drukke periodes sprake is van wachttijden, waar beroeps- en recreatievaart samen schutten of waar het passeren complex is voor de recreatievaart.

De stewards zijn actief tussen 4 juli en 30 augustus. De dagen waarop stewards worden ingezet, variëren per locatie en zijn afhankelijk van de verwachte drukte.

 

Sail Amsterdam

Van 19 tot en met 23 augustus vindt in Amsterdam Sail 2015 plaats. Rijkswaterstaat verwacht dat in die periode 10.000 recreatieschepen de Oranjesluizen passeren om het evenement te bezoeken. Ook dan zet Rijkswaterstaat stewards in, om het schutten zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen.

 

Stewards-01

 

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Aanbesteding Flevokust kan van start

1 juli, 2015 - 19:31

Provincie Flevoland start met de openbare Europese aanbestedingsprocedure voor de aanleg van Flevokust. Deze buitendijkse overslaghaven met een containerterminal komt ten noorden van Lelystad.

Het aanbestedingsproject omvat de bouw van de overslaghaven, de golfbreker en de vaargeul. Daarnaast is de aanleg van de toegangsweg vanaf de IJsselmeerdijk in het project opgenomen. De haven moet medio 2017 operationeel zijn.

 

Golfbreker

Omdat de bouw van Flevokust uit meerdere onderdelen bestaat, zoekt de provincie een aannemer of aannemerscombinatie die alle onderdelen van het project kan uitvoeren. Ervaring met waterwerken en werken aan de primaire waterkering zijn van essentieel belang.

In het project zit onder andere het uitdiepen van de vaargeul, waarbij de aannemer het opgediepte zand kan gebruiken voor de aanleg van het  haventerrein, de toegangsweg en mogelijk ook voor de golfbreker. Bij de golfbreker is het de keuze aan de aannemer of hij een vaste golfbreker of een drijvende variant plaatst.

 

Ontwerp

De aanbestedingsprocedure bestaat uit meerdere fases. In de eerste fase publiceert de provincie de aanbesteding op www.aanbestedingskalender.nl. Alle bedrijven die willen deelnemen aan de aanbesteding en voldoen aan de selectiecriteria, kunnen zich aanmelden tot 21 augustus 2015. Vervolgens maakt de provincie eind augustus een voorselectie van maximaal 5 geschikte aannemers bekend die een offerte mogen doen.

Het ontwerp van de overslaghaven staat al grotendeels vast. De aanbesteding loopt tot half december 2015. De provincie maakt de gunning begin februari 2016 bekend. De bouw kan dan in het voorjaar van 2016 starten.

 

Containerterminal

Flevokust is een nieuwe buitendijkse, multimodale overslaghaven met een containerterminal en  een “nat” binnendijks industrieterrein. De provincie realiseert de buitendijkse containerterminal en overslaghaven en de gemeente Lelystad het binnendijkse industrieterrein.

 

 

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Tourdirecteur opent nieuwe Heemsteedse brug

1 juli, 2015 - 18:43

Directeur Prudhomme (foto boven) van de Tour de France heeft dinsdagmiddag 30 juni de Nieuwe Heemsteedse brug geopend. De Fransman het startsein aan fietsers uit Houten en Nieuwegein, die onder luid getoeter van een scheepshoorn van een Rijkswaterstaatvaartuig de oversteek over het Amsterdam-Rijnkanaal maakten.

De groep van circa 80 fietsers, in de leeftijd van 8 tot 92 jaar, fietste van de Nieuwegeinse zijde naar Houten om aan te komen op de Overeindseweg. De fietsers kwamen als één peloton aan als symbool voor goede samenwerking in de regio Utrecht. Vanaf 8 juli is de fietsbrug voor iedereen toegankelijk en daarmee als verbinding in ere hersteld.

 

Drie projecten vallen samen

Op de plek van de Nieuwe Heemsteedse brug komen Nederland fietsland, Nederland Waterlinie en Nederland Scheepvaart bij elkaar. Na 35 jaar zijn beide oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Houten en Nieuwegein weer verbonden. De brug ligt op een regionale snelfietsroute en is een verbindende schakel in de monumentale lijn (van 85 kilometer) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en sluit aan op de in april vernieuwde Overeindsebrug over het nog te verbreden Lekkanaal.

 

Verbreding Lekkanaal

Naast de opening van de Nieuwe Heemsteedse brug, vierden de samenwerkende partijen de ondertekening van de aanvullende bestuursovereenkomst voor het Lekkanaal. Deze overeenkomst tussen Nieuwegein,  provincie Utrecht en Rijkswaterstaat regelt de inpassing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie langs het te verbreden Lekkanaal. Zonder deze inpassing zou het verbreden van de vaarweg een risico vormen voor de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als Unesco-Werelderfgoed (een status die men in 2019 hoopt te krijgen).

De betrokken partijen zien deze stap dan ook als een mijlpaal in het proces van de verbreding van het Lekkanaal en de aanleg van de derde kolk van de Prinses Beatrixsluis. De grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland krijgt een grote  sluiskolk erbij, het Lekkanaal wordt verbreed en er komen extra ligplaatsen voor het drukke scheepvaartverkeer.

 

Drie projecten zijn gecombineerd.

Drie projecten zijn gecombineerd.

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Containervervoer binnenvaart groeit in vier jaar met 22%

1 juli, 2015 - 07:47

Een steeds groter deel van het goederenvervoer in de binnenvaart wordt met containers vervoerd. Het aantal TEU’s is tussen 2010 en 2014 gestegen met ruim 22%. In het binnenlands vervoer was dat zelfs 25%.

Dat staat in Transport en mobiliteit 2015 van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarin presenteert het CBS feiten en trends over het verkeer en vervoer in Nederland.

 

CBS_TenMBinnenvaart

Jaarlijks komt bijna 565 miljoen ton goederen Nederland binnen. Ruim 70 procent komt over zee. Van de 420 miljoen ton goederen die Nederland verlaten, gaat een derde deel via de binnenwateren.

Een dikke 35 procent van de export verloopt over zee en ruim een vijfde via de weg. Van het goederenvervoer binnen Nederland gaat ruim 80 procent over de weg en heeft de binnenvaart een marktaandeel van bijna 20 procent.

 

Modal split

In de afgelopen twintig jaar bleef de verhouding tussen het wegvervoer en de binnenvaart en het spoor samen nagenoeg onveranderd. Een verklaring hiervoor is volgens het CBS dat voor het vóór- en/of natransport nog steeds de vrachtauto wordt ingezet.

‘Wordt er niet alleen gekeken naar het geladen gewicht, maar ook naar afstand waarover de lading wordt vervoerd (gewicht x kilometer), dan is het gezamenlijk aandeel in het vervoer van binnenvaart en spoor gestegen van 21 procent in 1994 tot 29 procent in 2014.’

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

CBRB opent digitaal meldpunt over vluchtwegen

30 juni, 2015 - 10:53

Met een digitaal meldpunt over vluchtwegen wil het CBRB aandachtspunten en klachten verzamelen die te maken hebben met de nieuwe regelgeving op dit gebied. De organisatie opent dit digitale meldpunt op 1 juli, de dag dat de overgangstermijn verloopt en het ADN 2015 definitief in werking treedt.

In het ADN van 2015 zijn nieuwe voorschriften opgenomen voor vluchtwegen. Internationaal is afgesproken dat de ontwikkelingen rondom de vluchtwegen nauwgezet worden gevolgd. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft bij de totstandkoming van de nieuwe regels aangegeven deze te willen evalueren.

 

Noodsituatie

Het doel van vluchtwegen en evacuatiemiddelen is om het schip veilig te kunnen verlaten bij een noodsituatie binnen en buiten de ladingzone/beschermde zone. Daarnaast moeten hulpverleners veilig aan en van boord kunnen komen bij een noodsituatie.

In de nieuwe regelgeving zijn de stof (UN-nummer, Klasse en Verpakkingsgroep) en de situatie (wal/schip) mede bepalend voor de keuze voor het juiste vluchtmiddel. ‘De doelstelling van de nieuwe voorschriften is om, binnen een flexibel systeem van opties, de basisveiligheid van de bemanning te garanderen’, aldus het CBRB in een toelichting op het meldpunt. ‘Deze nieuwe flexibiliteit biedt de mogelijkheid om de vluchtwegen af te stemmen op de lokale situatie. Er wordt een actieve communicatie verwacht tussen de wal en het schip over welk evacuatiemiddel gebruikt wordt.’

Werkelijk veilig?

Van twee opties die in de nieuwe regelgeving worden genoemd als vluchtmiddel is in de CBRB-werkgroep Gevaarlijke Goederen en Veiligheid besloten dat een risk assessment wordt gemaakt. Het gaat om de bijboot en de veilige zone.

De risicobeoordeling moet duidelijk maken of beide vluchtmiddelen een werkelijk veilige optie bieden en voldoen aan het doel van de vluchtwegen: het schip veilig kunnen verlaten bij een noodsituatie. De uitkomst van de beoordeling zal worden gebruikt bij de internationale discussie en de evaluatie van de nieuwe regelgeving. Evaluatie

Het hoofddoel van het meldpunt is informatie te verzamelen voor evaluatie van de nieuwe regelgeving. De klachten en meldingen moeten duidelijk maken:

· hoe het gesteld is met de beschikbaarheid van evacuatiemiddelen
· hoe de communicatie tussen wal en schip verloopt
· hoe werkbaar de nieuwe regels zijn

Vul hier de vragenlijst van het digitale meldpunt vluchtwegen in.

 

 

 

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Nieuwe eigenaar van De Binnenvaartkrant is oude bekende

30 juni, 2015 - 10:41

Met een lach en een ferme handdruk bevestigen Ad Kriesels (rechts) en Michèl Gonlag de verkoop van Riomar BV, die 1 juli officieel een feit is. Daarmee gaat de uitgeverij van De Binnenvaartkrant over naar de voormalig hoofdredacteur. Samen stonden zij in 1997 aan de wieg van dit vakblad.

Na achttien jaar draagt Ad Kriesels het bedrijf over aan Michèl Gonlag, waarmee de continuïteit gewaarborgd is. De nieuwe eigenaar heeft tal van ideeën voor De Binnenvaartkrant, zowel op papier als digitaal. Ad Kriesels blijft als adviseur betrokken bij die ontwikkelingen.

Nieuwe_eigenaar

Ad Kriesels (rechts) draagt de uitgeverij en krant over in de vertrouwde handen van Michèl Gonlag.

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Maasbracht laat zich van beste kant zien

30 juni, 2015 - 09:51

 

Tijdens de Havendagen is Maasbracht op z’n mooist. Afgelopen weekend lag de haven vol: beroepsvaart, pleziervaart en historische vaartuigen zorgden – met de vele vlaggen – voor een bedrijvige en feestelijke aanblik.

Er was van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni van alles te zien, doen en beleven. Muziek, activiteiten, rondvaarten en de traditionele Scheepvaartmarkt op zaterdag.

De foto’s leveren het bewijs. Op naar de Maasbrachter Havendagen van 2017!

MaasbrachtHavendagen-00 MaasbrachtHavendagen-01 MaasbrachtHavendagen-02 MaasbrachtHavendagen-03

De passantenhaven lag helemaal vol.

Er waren heel wat historische vaartuigen naar Maasbracht gekomen.

Er waren heel wat historische vaartuigen naar Maasbracht gekomen.

MaasbrachtHavendagen-07 Kinderen konden meevaren met bootjes van Scoutinggroep De Oude Tip .

Kinderen konden meevaren met bootjes van Scoutinggroep De Oude Tip .

De gloednieuwe rondvaartboot De Gouverneur van Limburg kon meteen aan het werk.

De gloednieuwe rondvaartboot De Gouverneur van Limburg kon meteen aan het werk.

MaasbrachtHavendagen-11 MaasbrachtHavendagen-12

 

MaasbrachtHavendagen-13

De beroepsvaart was goed vertegenwoordigd.

MaasbrachtHavendagen-15 MaasbrachtHavendagen-16 Leren knopen bij de stand van Scouting.

Leren knopen bij de stand van Scouting.

 

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Aangepaste verkeersmaatregelen op PM-kanaal

30 juni, 2015 - 09:31

Op 1 juli 2015 gaan de aangepaste verkeersmaatregelen op het Prinses Margrietkanaal in. Rijkswaterstaat verruimt het passeerverbod bij de bruggen Kootstertille (foto boven), Oude Schouw, Uitwellingerga en Spannenburg en er geldt voortaan een hogere maximumsnelheid.

De aangepaste maatregelen zijn bedoeld om de doorvaart op de vaarweg te bevorderen en het risico van aanvaringen te beperken.

 

Passeerverbod deels ingetrokken

Sinds juli 2014 mochten schepen elkaar bij de bruggen niet meer passeren. Met het nieuwe verkeersbesluit wordt dit verbod voor schepen smaller dan 9.60 meter ingetrokken.

Kleinere schepen krijgen daarmee de gelegenheid om door te varen. ‘Dat vermindert het oponthoud op de vaarweg en komt de doorstroming ten goede’, verwacht Rijkswaterstaat.

Schepen breder dan 9,60 meter blijven verplicht gebruik te maken van het vaste deel van de brug, omdat deze doorgang meer ruimte biedt voor een veilige doorvaart.

 

Maximumsnelheid

Voor alle schepen, zowel geladen als ongeladen, geldt vanaf 1 juli een snelheidsbeperking van 8 kilometer per uur bij het passeren van het vaste deel van de bruggen Kootstertille, Oude Schouw, Uitwellingerga en Spannenburg. Voor schepen breder dan 9,60 meter waarvoor de brug open moet, geldt een maximale snelheid van 6 kilometer uur.

De maatregelen zijn niet van toepassing op de recreatievaart.

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Rotterdam bouwt Balkon aan de Maashaven 

29 juni, 2015 - 17:32

Met de aanleg van Balkon aan de Maashaven krijgt de Tarwewijk op Rotterdam-Zuid een parkje aan het water. Het parkje biedt ruimte voor verschillende activiteiten voor een breed publiek met een mooi uitzicht op de Maashaven en de stad. De oplevering is naar verwachting eind dit jaar.

Het gaat om de herontwikkeling van een bestaand grasveldje, de kade, het voormalige tankstation en de bedrijvenstrook. Hiermee worden de stadswijken meer verbonden met de Maashaven. Het moet een plek worden waar bewoners kunnen recreëren en genieten van het uitzicht.

Speelstad Rotterdam

De inrichting van het gebied maakt culturele activiteiten en (kleinschalige) evenementen mogelijk. Ook seizoensgebonden horeca krijgt een kans.

Het project is het startpunt van een omvangrijke verandering in de bedrijvenstrook langs de Brielselaan en de Maashaven. De oude bedrijfsgebouwen van onder andere Barzilay en Aerospace worden gesloopt en kinderpretpark Speelstad Rotterdam wordt gebouwd op het terrein van de vroegere AVR-verbrandingsoven.

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Europa: 13,1 miljard voor infrastructuur

29 juni, 2015 - 17:20

13,1 miljard euro stelt de Europese Commissie beschikbaar voor 276 infrastructuurprojecten. De toewijzing werd gisteren (29 juni) bekendgemaakt door Transportcommissaris Violeta Bulc.

Het geld is afkomstig uit het CEF-fonds (Connecting Europe Facility). De geselecteerde projecten maken deel uit van het TENT-T-netwerk. Eén ervan is de Seine-Schelde-verbinding.

Het geld is nog niet definitief. Het CEF-committee, dat op 10 juli bijeen komt,  moet goedkeuring verlenen aan de projecten.

Categorieën: Binnenvaartkrant.nl

Schepenverkoop / shipsale

Scheepsnaam Vraagprijssorteerpictogram
Vlaanderen €255,000
Vraagprijs
Douwe - Hendrik €600,000
Vraagprijs
Ton Cornet
Condor
Op aanvraag
Zefiros
Nader over een te komen
Huizinga & Snijder
RICARDO €99,000
Vraagprijs
Yachtsale.nl
Josephina €330,000
Vraagprijs
Kleinstra en Zonen
73.00 meter
8.20 meter
962 ton
1951
75.00 meter
8.21 meter
1293 ton
1970
110.00 meter
11.40 meter
3052 ton
1958
70.00 meter
8.20 meter
1025 ton
2000
14.99 meter
3.96 meter
1937
80.00 meter
8.55 meter
1364 ton
1946
view counter
Bestel nu!
view counter