BKN financiert eerste schip

Op de bijgevoegde foto zijn afgebeeld v.l.n.r.: de heer Koppelaar (notaris), de heer Trouborst (kredietnemer), de heer de Blaeij (bestuurslid van de BKN)

18 mei 2016 Vandaag is de eerste hypothecaire financiering verstrekt door de Binnenvaart Kredietunie Nederland (BKN). 

 

De heer Trouborst, lid van de BKN, koopt hiermee de m.s. Nassau (ex-Meetjesland).
m.s. Nassau

De hypotheek is verstrekt voor de aankoop van de m.s. Nassau door de heer Trouborst. De m.s. Nassau is een droge lading schip, maar er kan ook zand en grind mee vervoerd worden. De heer Trouborst is een jonge ondernemer die van plan is om overal heen te gaan varen waar het schip kan komen. Met de lage kruiplijn van het schip zijn er weinig vaarwegen die beperkingen opleveren voor het schip en de schipper.

 

Binnenvaart Kredietunie Nederland

Een kredietunie is een coöperatie van ondernemers in een regio of sector, gericht op het onderling verstrekken en verkrijgen van krediet.

De BKN is zo’n coöperatie en verschaft leden toegang tot financiering. Het is op dit moment erg lastig om de relatief kleine kredieten bij een bank te krijgen. Aan de andere kant is het aantal beleggingsmogelijkheden voor (oud) ondernemers met beschikbare middelen beperkt. In de BKN komen die twee mogelijkheden samen. Daarnaast wordt de solidariteit in de sector versterkt, doordat leden geld inleggen dat aan andere leden wordt verstrekt om een schip te financieren. Ook coachen kredietgevende leden kredietnemende leden.

 

Word lid!

Er zijn nog veel meer ondernemers in de sector zoals de heer Trouborst die op zoek zijn naar financiering. Op dit moment zijn er al vier zeer kansrijke aanvragen in behandeling bij de kredietunie. Word ook lid van de kredietunie en help mee de sector sterker te maken.

Alle informatie over BKN is te vinden op de website www.binnenvaartkredietunie.nl. Via deze site kan men zich tevens aanmelden als lid.

Het bestuur van de Binnenvaart Kredietunie Nederland roept tot slot alle (oud) binnenvaartondernemers op om lid te worden. “Aan de ene kant om geld in te leggen, om kennis over te dragen door middel van coaching en aan de andere kant om financiering te verkrijgen”.

Reacties

    Plaats een reactie