Be a part of Smart

Binnenvaart richt vizier op toekomst tijdens congres Koninklijke BLN – Schuttevaer 

Tweedaags congres bol van vergezichten op gebied van vervoer, infrastructuur een duurzaamheid

8 en 9 juni vond in Hotel van der Valk Oostzaan-Amsterdam de eerste editie van het gecombineerde congres van de ledengroep Koninklijke Schuttevaer en de Algemene Ledenvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer plaats. Onder de noemer ‘Be a part of Smart’ gingen de ruim 150 aanwezigen onder leiding van sprekers Joris Cornelissen – Rijkswaterstaat (Smart Shipping), Benny Nieswaag – Rijkswaterstaat (Smart Infrastructure) en Meeuwis van Wirdum – Marin (Smart Sustainability) met elkaar in gesprek over de kansen en bedreigingen van de toekomst. Tijdens discussies over de onderwerpen werd duidelijk dat de verschillende doelgroepen ieder hun eigen kijk op verschillende thema’s hadden. Om de sfeer van de toekomst kracht bij te zetten werd het programma ingekleurd door de aanwezigheid van een robot, live demonstratie van een drone en maximale beleving middels Virtual Reality stoelen van de provincie Zuid-Holland. Het traditionele avondprogramma werd, geheel in stijl, geopend onder de klanken van een welbekende Amsterdamse SMARTlap.

 

Openingswoord congres

Het congres werd afgetrapt door een levensechte robot die onder begeleiding van futuristische muziek de zaal inreed en, na het demonstreren van zijn soepele dansmoves, de aanwezigen op het hart drukte dat het van belang is om aan de voorkant van de toekomstontwikkelingen een rol van betekenis te spelen. “Nu niet meedoen en later tot de ontdekking komen dat je de boot hebt gemist is geen optie. Daarom mogen jullie trots zijn dat jullie ‘A part of Smart’ zijn vandaag”. Gebruik die positie om een glorieuze toekomst voor jullie sector veilig te stellen” riep hij op alvorens hij Leny van Toorenburg het congres namens Koninklijke Schuttevaer liet openen. Zij stelde om te beginnen de verschillende tafels voor. Genodigden konden op voorhand aangeven waar hun interesses liggen, zodat de organisatie hen kon indelen in teams van gelijkgestemden. Het doel hiervan was om inzichtelijk te maken of verschillende doelgroepen ook anders tegen actuele binnenvaarthema’s aankijken. Om een teamgevoel te smeden krijg elke tafel een passende naam. Teamnamen als Spierballen (varende ondernemers), Tom Dumoulin (ambitieuze ondernemers), Stuurlui (overheden) en Boomklevers (gelieerd aan de binnenvaart) vielen in goede aarde bij de aanwezigen.

 

Smart Shipping

Voor de sessie over Smart Shipping werden door spreker Joris Cornelissen (Programma Manager Real life cases truck platooning ) veel parallellen getrokken met Truck Platooning. In de stellingen die daarna door de aanwezigen werden bediscussieerd kwam naar voren dat de sector Truck Platooning volgt, maar dat de binnenvaart uit zou moeten gaan van eigen kracht. Kortom, (semi-)autonoom varen zou geen reactie op truck platooning moeten zijn, maar zou moeten ontstaan uit een intrinsieke behoefte uit de sector. Aanwezigen drukten mogelijke voordelen van (semi-) autonoom varen uit in termen van personeelskosten en efficiëntere logistiek. Wel viel op dat het gegeven van volledig autonoom varen voor veel aanwezigen nog een relatief abstract begrip is.

 

Smart Infrastructure

Benny Nieswaag (project- en programmamanager Rijkswaterstaat) zoomde in zijn bijdrage veel in op de Hyperloop. Een wereldwijde, supersnelle metrolijn. Daarnaast drukte hij de aanwezigen vooral op het hart om (gewenste) ontwikkelingen ten aanzien van infrastructuur te benaderen vanuit het perspectief van mogelijke waardetoevoeging en niet in termen van kosten. “Benader vraagstukken vanuit macroperspectief en een positieve invalshoek om uiteindelijk tot je doel te komen” was kortgezegd zijn boodschap.

 

Smart Sustainability

Op congres dag twee lag de nadruk van het programma op duurzaamheid. Onder de noemer ‘Smart Sustainability’ vertelde Meeuwis van Wirdum (projectcoördinator Covadem en werkzaam bij MARIN) meer over het project Covadem en technieken die beschikbaar zijn om efficiënter en duurzamer te varen. Dat de sector hiervoor open staat en bereid is initiatief te nemen bleek toen op de vraag wie het voortouw zou moeten nemen in het verminderen van uitstoot bijna unaniem werd gestemd op antwoord C; vervoerder. Wel werd benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor vergroening bij de héle keten ligt; verlader, logistieke dienstverlener én varende ondernemer. Voorzitter van de commissie vergroening en duurzaamheid, Jan van Belzen, lichtte na de bijdrage van Meeuwis van Wirdum een tipje van de sluier op van de resultaten van de enquête die onder de leden is uitgezet. Inmiddels hebben 307 respondenten deelgenomen. Een grote meerderheid van hen vindt dat BLN-Schuttevaer zich actief met vergroening moet bezighouden. De meerderheid van de ondervraagden denkt bovendien op de middellange termijn de motor te moeten vervangen. Ook werd aangegeven welke technologieën men als meest kansrijk ziet. De enquête staat nog open tot 16 juni. De resultaten zullen gedeeld worden zodra de enquête gesloten is.

 

Algemene Ledenvergadering ledengroep Koninklijke Schuttevaer

Het congres werd op donderdag 8 juni voorafgegaan door de Algemene Ledenvergadering van de ledengroep Koninklijke Schuttevaer. Hierin werden onder andere de statuten en financiën behandeld en werd uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van oud-bestuurslid Kees den Braber. Voorzitter Erik Schultz en bestuursleden Henry Mooren en Marion van der Runstraat werden herkozen. Jaap Boogaard is gekozen als nieuw bestuurslid. In zijn jaarrede nam voorzitter Erik Schultz leden mee op een reis langs de Rijn en door de verschillende regio’s in Nederland. Hij gebruikte de haakjes die de route hem bood om de nautisch-technische collega’s voor te stellen aan de zaal en verschillende nautisch-technische en infrastructurele aspecten waar Koninklijke BLN-Schuttevaer zich voor inzet te belichten.

 

Algemene Ledenvergadering Koninklijke BLN-Schuttevaer

Voor aanvang van het congresgedeelte op vrijdag 9 juni werd de Algemene Ledenvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer gehouden. Tijdens de ALV werden Frederik Hovestadt (namens CBOB) en Willy Kreusch (namens ledengroep duw- en sleepvaart) gekozen als nieuwe bestuursleden. Zij vervangen respectievelijk Caroline Speksnijder en Johan Muller. Er werd lang stilgestaan bij de peiling onder leden om te inventariseren of zij er voorstander van zijn dat Koninklijke BLN-Schuttevaer zelf gaat inzetten op promotie van de binnenvaart richting jongeren, verladers, overheden en burgers. Uit de reacties bleek dat het een onderwerp is dat erg leeft bij de achterban. Veel aanwezigen maakten van de gelegenheid gebruik om hun visie op het onderwerp met het bestuur te delen. Concluderend kan worden gesteld dat de leden promotie van de binnenvaart heel belangrijk vinden en dat daar meer aandacht voor zou moeten zijn. Tegelijkertijd onderstreepte men het belang om het proces van verdere invulling hiervan secuur en met zorg en aandacht te doorlopen. Bestuursvoorzitter Roland Kortenhorst zei dit toe, nadat hij op basis van handopsteken had geconcludeerd dat het overgrote deel van de aanwezigen vond dat Koninklijke BLN-Schuttevaer deze ambitie moet uitwerken in een goed onderbouwd plan. Traditiegetrouw werd ook de CBOB wisseltrofee uitgereikt. Deze eer viel dit jaar ten beurt aan Christiaan en Anna Bogaard van ms. Terra Maris en werd namens hen in ontvangst genomen door dhr. Hovestadt. Iza Lindhout werd benoemd tot erelid van Koninklijke BLN-Schuttevaer.

Het laatste inhoudelijke onderdeel van de dag betrof de ledenvergaderingen van de verschillende ledengroepen. Zo kwamen droge lading tot 86m, droge lading> 86m, tankvaart, containervaart en duw- en sleepvaart samen om de voor hun specifieke vraagstukken te bespreken. Ter slot werd de dag afgesloten met een borrel. Daar waar de borrel op de eerste dag werd aangeboden door het Havenbedrijf van Amsterdam, werd de borrel op de tweede dag gehost door JongBLN.

 

Reacties

    Plaats een reactie